Personalhåndbok på nett

Vi tilrettelegger en nettbasert personalhåndbok for din bedrift!

 

Skap god personalpolitikk med å tilrettelegge bedriftens retningslinjer, regler og prinsipper!

Bedre Valg tilpasser personalhåndboken med bedriftens logo og profil, samt rammeverk med ferdige menyer, dokumentmaler og henvisning til reglement og lovverk.

Vi gir full opplæring og support slik at du selv tilpasser bedriftens interne håndbok med praktiske opplysninger og kjøreregler.

Les mer om vår nettbaserte personalhåndbok eller ta kontakt på telefon 924 99 992 for ytterligere informasjon.

man hand with pen and business report